XXXI Dni Praw Człowieka

zaproszenieKatedra Socjologii Prawa i Praw Człowieka KUL zaprasza w dniach 12-13 grudnia 2013 r. na XXXI Dni Praw Człowieka pt. Prawa człowieka w perspektywie socjologicznej. Pamięci Profesor Hanny Waśkiewicz (1919-1993).

 

Program

 

12 grudnia, Kolegium Jana Pawła II, aula C-1031

 

11.00 Otwarcie Dni, ks. prof. Stanisław Fel, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL
11.10 Adres prof. Grażyny Skąpskiej, Przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
11.15 Wprowadzenie: Hanna Waśkiewicz i socjologia prawa człowieka, prof. Krzysztof Motyka, KUL
11.30 Kilka uwag o konieczności socjologicznych badań nad niektórymi aspektami problematyki praw człowieka, prof. Hanna Waśkiewicz
11.45 Psychosociology of Fundamental Rights: Some Neo-Petrażyckian Perspectives, prof. Edoardo Fittipali, Uniwersytet Mediolański
12.20 Granice praw i wolności. Spojrzenie socjologa, prof. Iwona Jakubowska-Branicka, UW
12.40 Dyskusja
13.10 Przerwa
14.10 Obywatelstwo jako wiązka uprawnień, prof. Jacek Kurczewski, UW
14.30 Prawa jednostki. Kilka uwag z perspektywy krytycznej myśli społecznej, prof. Adam Sulikowski, UWr.
14.50 Solidarystyczne ujęcia praw jednostki – perspektywa krytyczna, dr Jacek Srokosz, UO
15.10 Dyskusja
15.40 Przerwa
16.00 Psychospołeczne aspekty nauczania Chrystusa
o prawach człowieka, dr Dawid Misiak, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, dr Dorota Zawadzka, APS
16.20 Poszanowanie praw człowieka jako warunek istnienia kapitału społecznego, dr Monika Adamczyk, KUL
16.40 Dyskryminacja wielokrotna. Konsekwencje prawne zjawiska społecznego, dr Monika Domańska, PAN
17.00 Wolność wyznania w świadomości normatywnej więźniów, dr Tadeusz Sakowicz, UJK
17.20 Dyskusja
17.50 Przerwa
18.10 Wspomnienie Profesor Hanny Waśkiewicz

 


13 grudnia, Kolegium Jana Pawła II, s. C-608

 

10.00 Aspekty socjologicznego uwikłania ochrony godności osobistej, mgr Piotr Korzec, UW
10.20 Dyskryminacja a uprzedzenia w działaniach władzy publicznej, dr Dorota Pudzianowska, UW
10.20 W stronę polityki praw człowieka, dr Michał Paździora, UWr.
11.00 Stan bezrobocia a realizacja praw człowieka, dr Anna Potasińska,UKSW
11.20 Społeczne aspekty prawa do dobrej legislacji, dr Piotr Zamelski, PO
11.40 Dyskusja
12.10 Przerwa
12.30 Czym jest rodzina? Między prawem a świadomością społeczną, dr Dorota Gizicka, KUL
12.50 Prawa pacjenta w działaniach polskich think tanków, mgr Błażej Kmieciak, UM w Łodzi
13.05 Prawo do godnego porodu jako prawo człowieka i jego realizacja w Polsce w świetle doświadczeń fundacji „Rodzić po ludzku”, mgr Małgorzata Darmas, Fundacja „Rodzić po ludzku”, Warszawa
13.20 Prawo do środowiska jako prawo człowieka. Aspekty prawne i socjologiczne, dr Ewa Albińska, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
13.40 Więźniowie na Madagaskarze a prawa człowieka, dr Kinga Lendzion, UKSW
14.00 Dyskusja
14.30 Przerwa
15.30 Ignorantia iuris nocet. O powszechnej nieznajomości prawa, mgr Joanna Podczaszy, UWr.
15.45 Zasada nemo se ipsum accusare tenetur w opiniach studentów prawa, dr Eugeniusz Moczuk, mgr Karol Bajda, Arkadiusz Leśniak-Moczuk, URz
16.00 Wartości klasy średniej a prawo. Uwagi metodologiczne, mgr Cyryl Jan Cyberski, UWr.
16.15 Hanny Waśkiewicz koncepcja prawa i praw człowieka, mgr Anna Pych, KUL
16.30 Dyskusja
17.00 Zamknięcie Dni, prof. Arkadiusz Jabłoński, Dyrektor Instytutu Socjologii KUL

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 10.12.2013, godz. 15:22 - Liliana Kycia

Utworzenie: 2013-12-10