Romano Prodi urodził się 9 sierpnia 1939 r. w Scandiano (północne Włochy) w rodzinie wielodzietnej (ma 2 siostry i 6 braci). Kształcił się na Katolickim Uniwersytecie w Mediolanie, gdzie w 1961 r. ukończył studia prawnicze. Dwa lata później otrzymał posadę asystenta na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu w Bolonii. Jego badania naukowe koncentrowały się przede wszystkim na kwestiach związanych z rozwojem małej i średniej przedsiębiorczości oraz dynamiką różnych modeli kapitalizmu. W 1966 r. otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego. Trzy lata później wziął ślub z Flavią Franzoni. Z tego małżeństwa urodziło się dwóch synów.
W 1971 r. został profesorem zwyczajnym. Oprócz wykładania w Bolonii współpracował m.in. z Uniwersyetetem Harvarda oraz Instytutem Badań w Stanford.
Karierę polityczną rozpoczął w latach siedemdziesiątych, jako członek Chrześcijańskiej Demokracji, ale kojarzony raczej z jej lewym skrzydłem. Od listopada 1978 r. do marca 1979 r. zasiadał w rządzie jako minister gospodarki. W latach 1982 – 1989 sprawował funkcję przewodniczącego Instytutu Odbudowy Gospodarki. W 1995 r. stanął na czele centrolewicowej koalicji, która rok później wygrała wybory, a sam Prodi został premierem. Jego rząd upadł w 1998 r., ale już rok później został mianowany Przewodniczącym Komisji Europejskiej w Brukseli. Funkcję to sprawował do końca 2004 r. W kolejnych latach pozostał pierwszoplanową postacią włoskiej lewicy, w 2006 r. ponownie stanął na czele rządu. Po utracie większości parlamentarnej, 24 stycznia 2008 r. złożył dymisję. Niespełna dwa miesiące później zapowiedział odejście z polityki.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 12.11.2008, godz. 15:01 - Liliana Kycia