Stanley (Stanisław) Haidasz urodził się 4 marca 1923 r. w Toronto w rodzinie polskich emigrantów ze Stanisławowa. W 1951 r. ukończył studia medyczne na Uniwersytecie w Toronto, a następnie specjalizację w dziedzinie kardiologii na Uniwersytecie w Chicago. Przez lata aktywnie działał na rzecz kanadyjskiej Polonii. W latach 1954-1955 był prezydentem Kongresu Kandyjsko-Polskiego. W 1957 r. rozpoczął karierę polityczną, startując w wyborach do parlamentu z ramienia Partii Liberalnej. W Parlamencie Federalnym zasiadał przez kilka kolejnych kadencji. W latach sześćdziesiątych stał na czele misji kanadyjskiej przy Światowym Organizacji Zdrowia w Genewie. Występował jako przeciwnik stosowania pigułek antykoncepcyjnych i przerywania ciąży. W parlamencie kanadyjskim jako pierwszy złożył projekt ustawy w sprawie ochrony powietrza i wód. Był też delegatem w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ oraz reprezentował parlament w Radzie Północnoatlantyckiej. W 1972 r. został mianowany sekretarzem stanu, odpowiedzialnym za kwestie wielokulturowości Kanady. W latach 1978-1998 zasiadał w Senacie (był pierwszym senatorem polskiego pochodzenia). Dzięki jego poparciu KUL otrzymał przywilej zbierania ofiar na terenie Kanady, co wydatnie przyczyniło się do powstania Collegium Jana Pawła II. Zmarł 6 sierpnia 2009 r. w Toronto.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 11.10.2018, godz. 15:01 - Katarzyna Bojko