2015_12_19_zyczenia

Na radosne Święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok i Objawienie Pańskie, chcielibyśmy złożyć wszystkim Studentom, Pracownikom i Przyjaciołom naszego Wydziału oraz wszystkim życzliwym zaglądającym na tę stronę serdeczne życzenia świąteczne.

Gdy aniołowie budzili pasterzy na polach pod Betlejem, śpiewali: „Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli”.

W imieniu Władz i całej społeczności Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli, życzymy, aby wszystkie działania podejmowane teraz i w nowym roku 2016 były na chwałę Bogu, służyły pokojowi i pokazywały naszą dobrą wolę. Innych działań nam nie potrzeba.

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2015, godz. 23:46 - Rafał Podleśny