Katedra Teorii i Antropologii Literatury patronuje serii wydawniczej "Z Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich".

 

Dotychczas w serii ukazało się 5 książek:

  • Edward Fiała, Modele freudowskiej metody badania dzieła literackiego. Lublin 1991, TN KUL
  • Władysław Panas, W kręgu metody semiotycznej. Lublin 1991, TN KUL
  • Andrzej Stoff, Studia z teorii literatury i poetyki historycznej. Lublin 1997, TN KUL
  • Józef Japola, Tekst czy głos? Waltera J. Onga antropologia literatury. Lublin 1998, TN KUL
  • Dariusz Skórczewski, Teoria - literatura - dyskurs. Pejzaż postkolonialny. Lublin 2013, Wyd. KUL

 

 

e._fiala_modele_400.jpg

wkregu.jpg stoff.jpg
japolatekst.jpg

 Teoria - literatura - dyskurs. Pejzaż postkolonialny

 
Autor: Ireneusz Piekarski
Ostatnia aktualizacja: 26.05.2013, godz. 20:23 - Ireneusz Piekarski