Dr hab. Grażyna Karolewicz, prof. KUL

(założycielka Katedry Biografistyki Pedagogicznej)

i dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL - obecny jej kierownik

 

 

Październik 2010 r.

Dr hab. Grażyna Karolewicz, prof. KUL

i dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL w otoczeniu studentów

seminarium magisterskiego z Biografistyki pedagogicznej:

Marta Skrzyńska, Milena Kasperek, Małgorzata Boguta,

Katarzyna Wołk, Bartłomiej Gogłuska, Izabela Waśkowicz,

Agnieszka Włosek, Marta Miller.

 

 

 

Grudzień 2010 r. Spotkanie opłatkowe,

stoją od lewej: Iza Waśkowicz, dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL,

Magdalena Urban, dr hab. Grażyna Karolewicz, prof. KUL,

Urszula Samuła, Katarzyna Wołk, Marta Miller.

Autor: Tomasz Petkowicz
Ostatnia aktualizacja: 04.06.2018, godz. 13:12 - Katarzyna Sabat