W lutym 2019 roku kończymy I semestr roku akademickiego AMH.

Co zrobiliśmy przez cały rok? To 56 różnego typu warsztatów i wykładów!

 

Zobaczcie sami:

 

28.02.2018

Epifania, życie codzienne, banalność

dr Małgorzata Peroń: Rysa na dnie filiżanki. Artystyczne i literackie epifanie w świecie rzeczy.

dr Maksymilian Roszyk: Religia, mistyka, duchowość: dotknięcie niezwykłego czy sposób przeżywania codzienności?

dr Agnieszka Januszek-Sieradzka: Między banałem a skandalem, czyli o małżeńskich i niemałżeńskich historiach polskich Jagiellonów.

 mgr Magdalena Zaremba: Przestrzenie aksjologiczne w dramacie polskim po roku 1989. Ingmar Villqist.

 

23.03.2018

Mędrzec, strateg, wynalazca

dr hab. Agnieszka Czechowicz„Jej wysokość Filologia, czyli jak nawiązać kontakt z Obcymi?”

dr Małgorzata Peroń: „Wynaleźć poezję bez słów. Ćwiczenia z wyobraźni”.

dr Jacek Frydrych: „Filozofia i jej specyfika”

prof. Maciej Münnich: „Historia starożytna”

dr hab. Małgorzata Król, prof. KUL: Mickiewicz – mistrz?

prof. dr hab. Agnieszka Kijewska: Św. Augustyn - mistrz doctrinae christianae

dr hab. Cezary Taracha, prof. KULMędrcy, stratedzy i wynalazcy z Hiszpanii

mgr Magdalena ZarembaPorozmawiajmy o życiu i śmierci Krzysztofa Bizio. Współczesne dramaty codzienności.

 

24.04.2018

Czym jest interpretacja?

dr Jacek FrydrychWolność i jej paradoksy

prof. Jan Ptak: Co nam zostało ze średniowiecza?

mgr Artur TruszkowskiSztuka edycji

dr hab. Ireneusz Piekarski: O czytaniu literatury: analiza, interpretacja, użycie

prof. Piotr PlisieckiWokół interpretacji źródeł średniowiecznych

prof. Agnieszka Lekka-Kowalik: O interpretowaniu tego, co nie zostało powiedziane. Presupozycje, implikatury i podteksty

mgr Magdalena Zaremba: Literatura dokumentu osobistego po roku 1989Tadeusz Różew

 

18.05.2018

Humanista wobec wyzwań nowoczesności

dr Marcin Iwanicki: Granice wolności wg J.S. Milla

dr Irena Wodzianowska: Piękny wiek XIX

Warsztaty teatralne – prowadzenie: aktorzy Teatru ITP, sala CTW 02

dr Wojciech Lewandowski: Nowy, wspaniały człowiek - ulepszanie ludzkiej natury a tradycyjne wartości

mgr Grzegorz Jędrek: 6 rzeczy, których marketingowcy i piarowcy mogą się uczyć od humanistów (i odwrotnie)

dr Robert Derewenda: Historia dla każdego. Historia w Internecie

mgr Magdalena ZarembaW poszukiwaniu tożsamości. Wokół poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego

 

 15.06.2018

Najnowsze zjawiska w historii, filozofii, kulturze

dr Jacek Frydrych, mgr Jacek JarockiJak napisać dobry esej filozoficzny?

prof. Jacek WnukNajnowsze zjawiska w historii

Krzysztof SokolovskiSztuka neosakralna – wykład artysty oraz wernisaż 

mgr Jacek Jarocki: Człowiek 2.0 – blaski i cienie transhumanizmu

mgr Magdalena ZarembaWszystkie te słowa pochodzą z Wikipedii." Lipszyc/Zadura(warsztaty interpretacyjne)

 

28.09.2018

Rozmowy o początkach (filozofia / historia / literatura)

dr Andrzej Stefańczyk: Jak być szczęśliwym? Platon i Arystoteles

dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko, prof. KUL: „Leczenie słowami”. Retoryka i medycyna

dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL: Historiografia starożytna w pigułce: Biblia, Tukidydes, Swetoniusz

mgr Magdalena Zaremba: Jaka P.? Poezja najnowsza a sprawy „narodowe”

mgr Jacek Jarocki: grupa olimpijska z filozofii

 

19.10.2018

Bogactwo średniowiecza (filozofia / historia / literatura)

dr hab. Adam Fitas, prof. KUL: Poetyka i teoria literatury

dr Maciej Iwanicki: Z zagadnień filozofii 

dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KULPrima omnium devotissima et tamquam vates Regni Poloniae cantio seu canticum Bogarodzica. O filologicznych zagadkach Bogurodzicy i nie tylko

prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk SDBCzego może nauczyć nas dziś św. Tomasz z Akwinu?

dr hab. Andrzej NiewińskiPeriodyzacja średniowiecza w aspektach: religijnym, kulturalnym, militarnym

mgr Magdalena Zaremba, warsztaty analityczno-interpretacyjne: O relacjach w dramacie i teatrzeDylematy współczesności

 

29.11.2018

Wielkie wyzwania XVI i XVII wieku

dr Piotr Lipski: warsztaty filozoficzne

dr hab. Przemysław Gut: O filozofii Kartezjusza

dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL: Jeszcze o „humanitas” Jana Kochanowskiego  

dr hab. Jacek ChachajReformacja w Rzeczypospolitej Obojga Narodów

dr Cecylia GalilejWarsztaty językoznawcze

 

11.12.2018

Początkiem wszystkiego jest myśl

prof. dr hab. Roman DoktórKrasicki nasz powszedni

dr hab. Ewa Ziółek:  Jak zrobić rewolucję i podpalić całą Europę, czyli o rewolucyjnej ideologii i jej zastosowaniu praktycznym

dr Piotr SzałekImmanuel Kant – przewrót kopernikański w filozofii.

mgr Magdalena ZarembaMalarstwo i dzieło literackie. Rzecz o powinowactwach poezji współczesnej ze sztuką

 

23.01.2019

W kręgu myśli czasów romantyzmu

ks. prof. dr hab. Stanisław Janeczek: „Ojcze Nasz” Augusta Cieszkowskiego – mesjanistyczna ideologia, filozofia religijna czy katolicka nauka społeczna?

prof. dr hab. Jan Ptak: Napoleońskie orły nad Europą

mgr Magdalena Zaremba: […] i ci szczególnie, którzy nie mają co robić, wytworne listy piszą! Ars epistolandi 1 poł. XIX wieku

mgr Magdalena Zaremba: Z teorii i praktyki interpretacji dzieła literackiego. Poezja romantyczna

 

Szczegółowe programy spotkań, które odbyły się w ramach AMH: