Przedsiębiorca świadczący usługi w zakresie sprzedaży lub wymiany zużytych baterii oraz akumulatorów ma obowiązek nieodpłatnie przyjmować stare ogniwa. Zurezyte baterie i akumulatory należy oddać do specjalnego punktu lub sklepu, w którym kupiło się nowe ogniwa. Zgodnie z Ustawą o bateriach i akumulatorach z dnia 24 kwietnia 2009r. nie wolno wyrzucać baterii na śmietnik. Można je zwrócić nie tylko w skepach , ale także w hurtowniach sprzedających urządzenia RTV, w serwisach, specjalnych punktach zbiórki czy w firmach zajmujących się odbieraniem odpadów komunalnych na terenia danej gminy.

Ustawa obciąża przedsiębiorców wprowadzających na rynek baterie i akumulatory pełnymi kosztami recyklingu. kreślono też zawartość rtęci i kadmu w takich ogniwach. Za nieprzestrzeganie tych regulacji przedsiębiorcom produkującym i wprowadzającym baterie i akumulatory na polski rynek grożą kary od 1 tys. do 100 tys. zł. Dokładnie takie same sankcje są dla tych, którzy nie wycofują z rynku ogniw, które wcześniej zostały wprowadzone do obrotu, a nie spełniają obecnych wymagań.

 

 

Źródło: Gazeta Prawna

Autor: Łukasz Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 03.07.2009, godz. 13:58 - Łukasz Jarosz