Zgodnie z §29, Regulaminu Organizacyjnego Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, do zadań Działu Finansów należy w szczególności:

 

 

1) planowanie wykorzystania środków finansowych będących w dyspozycji Uniwersytetu;

 

2) czuwanie nad prawidłową gospodarką środkami finansowymi;

 

3) obsługa finansowa Uniwersytetu;

 

4) organizowanie zbiórek na rzecz Uniwersytetu i prowadzenie dokumentacji wpływów społecznych oraz utrzymywanie kontaktów z darczyńcami.

 

 

 

 

 


Autor: Tomasz Urawski
Ostatnia aktualizacja: 03.10.2011, godz. 10:32 - Tomasz Urawski