Czym zajmuje się Komisja Dydaktyki i Jakości Kształcenia?

 

Działania Komisji skupiają się na przygotowaniu i przeprowadzaniu wszelkiego rodzaju ankiet badających opinie studentów KUL dotyczących kształcenia na Uczelni, zachęcanie studentów do wypełniania kwestionariuszy ewaluacyjnych, ewentualne reagowanie na zapytania odnośnie procesu kształcenia oraz podnoszenie świadomości studentów w zakresie praw i obowiązków im przysługujących.

 

 

Szczegółowy zakres obowiązków Komisji Dydaktyki i Jakości Kształcenia znajdziecie w Regulaminie Uczelnianego Samorządu Studentów KUL. 

Autor: Marcin Gil
Ostatnia aktualizacja: 07.07.2020, godz. 16:01 - Piotr Trociuk