UWAGA! Rozpoczął się nabór pracowników WBiNoŚ i WNS na zagraniczne staże dydaktyczne!

W ramach realizowanego przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II projektu pn. „Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaplanowano realizację  3-miesięcznych zagranicznych staży dydaktycznych dla 10 pracowników WBiNoŚ oraz 10 pracowników WNS KUL.

 

Cel stażu: podniesienie kompetencji dydaktycznych w kontekście projektów uruchomienia nowych przedmiotów i nowych kierunków studiów prowadzonych w języku angielskim

 

 

Uczestnicy: Staże zagraniczne są skierowane do pracowników naukowo-dydaktycznych z WBiNoŚ i WNS prowadzących zajęcia na studiach II stopnia dla kierunków: Stosunki międzynarodowe oraz Biotechnologia - grupa w języku angielskim, którzy są zatrudnieni w pełnym wymiarze etatu na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na KUL.

 

 

Dofinansowanie obejmuje: koszty podróży (bilety lotnicze), stypendium wyjazdowe

 

 

Termin stażu: termin wskazany przez uczestnika z założeniem, że staż musi zakończyć się do 31 sierpnia 2021 r.

 

 

Wzory dokumentów do pobrania:

1. Regulamin organizacji zagranicznych staży dydaktycznych

2. Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie

3. Wniosek o staż dydaktyczny

4. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

5. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych

6. Oświadczenie ws. przetwarzania danych osobowych

7. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu

8. Zaświadczenie o zatrudnieniu

9. Umowa o staż dydaktyczny

10. Sprawozdanie ze stażu

 

 

Zdobyte przez kadrę kompetencje dydaktyczne powinny być wykorzystane w ramach prowadzonych zajęć ze studentami. Zajęcia muszą mieć wymiar co najmniej jednego semestru rozpoczętego po zakończeniu otrzymywania wsparcia w projekcie.

 

 

Zgłoszenia będą przyjmowane w Kolegium Jana Pawła II, pokój 314.

 

Autor: Joanna Brzozowiec
Ostatnia aktualizacja: 04.10.2019, godz. 12:44 - Joanna Brzozowiec