Główne obszary moich zainteresowań to:

 

- historia literatury polskiej ze szczególnym uwzględnieniem literatury współczesnej i najnowszej.

- polska krytyka literacka XX-XXI w.

- związki literatury z polityką w czasach  PRL.

- twórczość pisarzy i poetów regionu lubelskiego.

- szeroko pojęte związki literatury z internetem (liternet) oraz najnowsze technologie służące upowszechnianiu literatury np. e-czytniki.

 

Staram się również czynnie uczestniczyć we współczesnym życiu literackim publikując własne utwory poetyckie.

Autor: Jacek Hnidiuk
Ostatnia aktualizacja: 04.06.2010, godz. 14:00 - Jacek Hnidiuk