- polska literatura, zwłaszcza poezja i formy dokumentu osobistego (dzienniki, pamiętniki, korespondencja) XIX, XX i XXI wieku, w tym: twórczość romantyków, Bolesława Leśmiana, Bruno Schulza, Witolda Gombrowicza, Aleksandra Wata, Józefa Czechowicza, Czesława Miłosza, Anny Świrszczyńskiej, Mirona Białoszewskiego, Tadeusza Różewicza, Zbigniewa Herberta, Janusza St. Pasierba, Tymoteusza Karpowicza, Rafała Wojaczka, Wiesława Myśliwskiego, Adama Zagajewskiego, Ryszarda Krynickiego, Stanisława Barańczaka, Pawła Huelle, Artura Szlosarka, Andrzeja Stasiuka

- związki literatury, zwłaszcza poezji współczesnej, z tradycją romantyczną

- aspekty genologiczne małych form literackich i poetyka cyklu

- autobiografizm i liryzm w poezji współczesnej i romantycznej

- wątki biblijne w poezji współczesnej

- polska myśl krytycznoliteracka

 

Autor: Jacek Hnidiuk
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2009, godz. 16:27 - Jacek Hnidiuk