- dotykowe poznawanie otoczenia przez niemowlęta i małe dzieci;

- preferencje dotykowe małych dzieci;

- kształtowanie się samodzielności życiowej u niemowląt i małych dzieci;

- wpływ kompetencji samoobsługowych na rozwój psychoruchowy małych.

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 03.10.2012, godz. 14:01 - Aleksandra Dziak