Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników Katedry:

dr hab. Mariusz Zemło, prof KUL - plan zajęć

  1. Wykład z „Socjologii wiedzy" (III rok socjologii)
  2. Wykład z „Wybranych zagadnień z socjologii edukacji" (V rok socjologii)
  3. Seminarium licencjackie z „Socjologii edukacji"
  4. Seminarium magisterskie z „Socjologii wiedzy i edukacji"
  5. Seminarium doktoranckie

 

Autor: Monika Maj
Ostatnia aktualizacja: 24.07.2009, godz. 12:13 - Monika Maj-Golianek