7 czerwca 2017 r. grupa 20 studentów KUL ze specjalizacji archiwalnej 2 stopnia oraz kierunku Zarządzanie dokumentacją i archiwistyka pod kierunkiem dra hab. Tomasza Nowickiego, dyrektora IH KUL i kierownika specjalizacji, uczestniczyła w ciekawych zajęciach w Narodowym Archiwum Cyfrowym w Warszawie. Odwiedziliśmy Oddział Fotografii, Oddział Digitalizacji, weszliśmy do magazynów archiwalnych oraz wysłuchaliśmy wykładu na temat roli i zadań NACu - archiwum wyjątkowego w polskiej sieci archiwów państwowych. Pracownikom Archiwum dziękujemy za możliwość wejścia do miejsc, które do których nie trafiają zwykli użytkownicy, dziękujemy za serdeczne przyjęcie i życzliwość.

 

Wizyta w Oddziale Fotografii

 

W Oddziale Digitalizacji

 

 

Obie grupy przed Narodowym Archiwum Cyfrowym

 

 

Autor: Tomasz Nowicki
Ostatnia aktualizacja: 11.12.2018, godz. 11:09 - Tomasz Nowicki