ZAJĘCIA W KATEDRZE MAKROSTRUKTUR SPOŁECZNYCH


ks. dr hab. Jan Szymczyk (kurator Katedry)

- Seminarium magisterskie z makrostruktur społecznych
- Seminarium doktoranckie z makrostruktur społecznych
- Socjologia ogólna. Makrostruktury społeczne (wykład)
- Socjologia władzy (wykład)


dr Janina M. Zabielska

- Zróżnicowanie społeczne (wykład)
- Polityka regionalna i lokalna (wykład)
- Socjologia wsi i miasta (wykład)
- Makrostruktury i procesy spoleczne (ćwiczenia)


dr Wojciech Muszyński

- Seminarium licencjackie z makrostruktur społecznych
- Socjologia władzy (ćwiczenia)


mgr Jan P. Gałkowski
- Procesy przemian społeczeństwa globalnego (konwersatorium)
- Fundamental Notions & Topics in Sociology (konwersatorium)
- Makrostruktury i procesy społeczne (ćwiczenia)


Dodatkowo na studiach niestacjonarnych zajęcia prowadzą dr Krzysztof Piróg i mgr Magdalena Ochał.
Autor: Jan Gałkowski
Ostatnia aktualizacja: 18.02.2008, godz. 15:56 - Jan Gałkowski