Adresatami Uniwersytetu Otwartego KUL
są wszyscy, którzy zechcą skorzystać z naszej oferty programowej. Zapraszamy:

  • osoby, które ukończyły 16 lat i nie są studentami,
  • grupy osób (firmy, instytucje) zainteresowane konkretnymi programami,
  • dzieci od 6. roku życia oraz młodzież szkolną,
  • studentów.

Najważniejsze cele Uniwersytetu Otwartego to

  • dostarczanie najwyższej jakości usług edukacyjnych słuchaczom niezależnie od ich wieku, wykształcenia oraz miejsca zamieszkania i obywatelstwa,
  • prezentacja najnowszych wyników badań z różnych dziedzin nauki (biologiczne, chemiczne, ekonomiczne, fizyczne, humanistyczne, matematyczne, medyczne, o Ziemi, prawne, techniczne i teologiczne) i sztuki (filmowe, muzyczne, plastyczne, teatralne),
  • umożliwianie spotkania ze znanymi i znaczącymi osobistościami w świecie nauki i sztuki,
  • promowanie marki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – uczelni otwartej na współczesne wyzwania, zachowującej tradycyjne wartości, pielęgnującej katolicką tożsamość,
  • wzbudzanie zainteresowania Uniwersytetem – tak w kraju, jak i za granicą.