Zajęcia uznane za podstawowe/obowiązkowe dla studentów korzystających z programów mobilności studenckiej w programie kształcenia dla kierunku studiów:

 

 

 

 

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych


Instytut Socjologii

 

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 22.10.2018, godz. 12:19 - Maria Mazurek-Olszowa