Jednym z elementów w projekcie "Aktywny student - aktywny absolwent" są zajęcia projektowe, na których wszyscy uczestnicy będą podzieleni na 5 osobowe zespoły. Zadaniem każdego z nich będzie stworzenie dwóch projektów. Jeden z nich będzie skoncentrowanym na tematyce przedsiębiorczości, natomiast drugi będzie dotyczył komunikacji w kontekście rynku pracy. 

Udział w dwóch zespołach pozwoli uczestnikom projektu przygotować się do dwóch wizyt studyjnych. Członkowie zespołów wraz z mentorem ze strony KUL i koo-Mentorem (przedstawicielem pracodawcy) ustalą tematykę projektu. Zadaniem uczestników projektu w ramach zespołów projektowych jest określenie swoich zadań i roli w zespole, wybranie lidera itp. 

Każdy zespół otrzyma wsparcie mentora (przedstawiciela pracodawców) oraz budżet. Realizacja każdego projektu zakończy się opracowaniem raportu, którego celem powinno być: praktyczne przećwiczenie jakiejś sytuacji zawodowej (case), wybór przedsiębiorstw do wizyty studyjnej, określenie potencjalnego miejsca pracy uczestników projektu.

 

Harmonogram zajęć projektowych

Spotkania w grupach projektowych ustalane są indywidualnie drogą mailową pomiędzy uczestnikami projektu a osobami prowadzącymi. W tym celu zarezerwowane zostały sale, aby uczestnicy mogli bez przeszkód spotykać się w grupach projektowych.

 

W III edycji rozpoczęły się już pierwsze spotkania z metodyki i przedsiębiorcami w ramach zajęć interpersonalnych i przedsiębiorczych. Obecnie pozostałe spotkania są ustalane indywidualnie pomiędzy studentami, a pracownikami projektu.

Zajęcia w I i II edycji zostały zakończone.

 

Autor: Justyna Cichulska
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2018, godz. 10:16 - Mateusz Prucnal