Aktualności

Zajęcia z historii średniowiecznej z prof. dr hab. Izabelą Skierską

Instytut Historii KUL zaprasza na zajęcia z historii średniowiecznej, które w dniach 4-5 kwietnia 2011 r. poprowadzi prof. Izabela Skierska (Instytut Historii PAN).


4 kwietnia (poniedziałek), sala GG-109, godz. 11.00 - 12.30

Warsztaty źródłoznawcze: Akta biskupie i konsystorskie w średniowiecznej Polsce na przykładzie diecezji poznańskiej

5 kwietnia (wtorek), sala GG 109, godz. 10.00 - 11.00

Wykład: Świąteczna abstynencja - czyli wstrzemięźliwość i post a święto w późnośredniowiecznej Polsce

Dr hab. Izabela Skierska, profesor nadzwyczajny w Instytucie Historii PAN w Poznaniu; współautorka Słownika historyczno-geograficznego województwa poznańskiego w średniowieczu, sekretarz redakcji „Roczników Historycznych”.
Zajmuje się badaniami nad średniowieczną kulturą i społeczeństwem, a zwłaszcza administracją kościelną i życiem religijnym w późnośredniowiecznej Polsce. Jest autorką książek Obowiązek mszalny w średniowiecznej Polsce (2003) i Sabbatha sanctifices. Dzień święty w średniowiecznej Polsce (2008).  Wspólnie z prof. prof. A. Gąsiorowskim i T. Jurkiem wydała Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski, t.  11 (1999), Księgę promocji Wydziału Sztuk Wyzwolonych Uniwersytetu Krakowskiego z XV wieku (2000), Metryki Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1400-1508 (t. 1-2, 2004) i Metrykę czyli album Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1509-1551 (2010).