ZAKŁADY NAUKOWE

Zakład Biblistyki
Kierownik - ks. prof. dr hab. Ryszard Rubinkiewicz, prof. zw.

Zakład Teologii Dogmatycznej
Kierownik - ks. dr hab. Krzysztof Góźdź, prof. nadzw.

Zakład Teologii Fundamentalnej
Kierownik - ks. prof. dr hab. Marian Rusecki, prof. zw.

Zakład Teologii Moralnej
Kierownik - ks. prof. dr hab. Janusz Nagórny, prof. zw.

Zakład Historii Kościoła
Kierownik - ks. prof. dr hab. Marek Zahajkiewicz, prof. zw.

Zakład Teologii Duchowości
Kierownik - ks. dr hab. Marek Chmielewski, prof. nadzw. 

Zakład Teologii Ekumenicznej
Kierownik - ks. prof. dr hab. Wacław Hryniewicz, prof. zw.

Zakład Teologii Pastoralnej 
Kierownik - ks. dr hab. Stanisław Bielecki, prof. nadzw.

Zakład Katechetyki
Kierownik - ks.prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński, prof. nadzw.

Zakład Pedagogiki Rodziny
Kierownik p.o. - ks. prof. dr hab. Ryszard Kamiński, prof. zw.

Zakład Socjologii Religii
Kierownik - ks. bp dr hab. Kazimierz Ryczan, prof. nadzw.

Zakład Liturgiki
Kierownik - ks. dr hab. Zbigniew Wit, prof. nadzw.

Zakład Homiletyki
Kierownik - ks. prof. dr hab. Władysław Głowa, prof. nadzw.

Zakład Muzykologii Kościelnej
Kierownik - ks. prof. dr hab. Ireneusz Pawlak, prof. nadzw.

Bibliotekarz zakładowy - mgr Stanisław Czajkowski
Autor: Michał Szych
Ostatnia aktualizacja: 12.10.2006, godz. 10:06 - Marta Lizut