Pełnomocnik Rektora KUL ds. Wydziału Zamiejscowego w Stalowej Woli ks. dr Bartłomiej Krzos (nr pełnomocnictwa ROP-0014-66/17) wydał decyzję o zakazie parkowania na oznaczonym na mapie terenie kampusu KUL, tj. wzdłuż domów akademickich i w okolicy stołówki. 

0003

Autor: Małgorzata Wolak
Ostatnia aktualizacja: 14.06.2017, godz. 14:43 - Małgorzata Wolak