PROGRAM

ZAKOŃCZENIA ROKU AKADEMICKIEGO

08 lipca 2009 roku

 

- godz. 9.15 – 9.45 – powitanie Gości

 

Dziękczynienie Bogu

 

Godz. 9.45 - wyjście z budynku głównego, przejście do kaplicy

Godz. 10.00 - Msza święta

 

 

Część Druga – Aula Uniwersytecka


Radość i wdzięczność ludzka

Godz. 11.30 - Wręczenie podziękowań i dyplomów

• Hymn państwowy –

• Wprowadzenie – ks. Dr hab. Jan Zimny – Pełnomocnik Rektora KUL

• Wręczenie podziękowań

• Wręczenie dyplomów magisterskich:

a/. Wydział Nauk o Społ.: - Ks. Prof. M. Wolicki

b/. Wydział Prawa – Ks. J. Zimny

• Słowo przedstawicieli absolwentów

• Wystąpienia zaproszonych Gości

• Ku zachęcie – słowo: ks. Prof. Dr hab. Marian Wolicki – Dziekan WZNoS

• Ku zakończeniu – słowo:

 

Część Trzecia – Spotkanie w ramach poszczególnych Instytutów


a. Instytut Ekonomii - sala Aula (Nowa Aula)

b. Instytut Pedagogiki - sala 105 a (budynek główny)

c. Instytut Prawa - sala nr 3 (Nowa Aula)

d. Instytut Socjologii - sala nr 12 (Nowa Aula)

Autor: Rafał Olko
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2009, godz. 21:09 - Mirosław Rewera