Główne nurty prowadzonych badań w Katedrze to:

 

- Sprawiedliwość społeczna – podstawy normatywne i społeczne postrzeganie

- Znaczenie sfery publicznej dla funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego

- Autonomia obywatelska

- Społeczne i gospodarcze znaczenie kapitału moralnego

- Zrównoważony rozwój – wymiar etyczno-społeczny

- Modele społecznej gospodarki rynkowej

- Aksjologiczne aspekty zarządzania, polityki społecznej i gospodarczej

- Społeczno-kulturowe uwarunkowania innowacji

- Profesjonalizacja organizacji pozarządowych

- Funkcje stowarzyszeń w społeczeństwie obywatelskim

- Komunitariańskie idee społeczeństwa

- Kultury gospodarcze

 

 

Katedra współpracuje z licznymi ośrodkami naukowymi, m.in.:
 

► Australian Catholic University Sydney

► Arbeitsgemeinschaft Christliche Sozialethik w Berlinie

► Lehrstuhl für Christliche Sozialethik LMU w Monachium

► Lehrstuhl für Christliche Gesellschaftslehre Ruhr-Universität w Bochum

► Association for Catholic Social Ethics in Central Europe w Wiedniu

► Sociological Association of Ireland

► Rada Naukowa „Ordo socialis” w Kolonii

► Polskie Towarzystwo Socjologiczne

► Konrad-Adenauer -Stiftung

 
 
Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 12.01.2017, godz. 22:18 - Marek Wódka