Prace badawcze pracowników Katedry skupiają się wokół tematów szeroko rozumianej problematyki samorządowej, państwowej i narodowej. W Katedrze prowadzone są badania nad samorządem terytorialnym w aspekcie historycznym i współczesnym, zorientowane na zagadnienia ustrojowe i polityki lokalnej. Ponadto prowadzone są szeroko zakrojone badania dotyczące samorządu i samorządności w relacji do Kościoła Katolickiego oraz badania problematyki ochrony środowiska w działalności samorządu terytorialnego. Kontynuacją wcześniej rozpoczętych prac badawczych są myśl i teoria narodu oraz polityka gospodarcza państwa.

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 18.10.2007, godz. 21:48 - Justyna Tarkowska