Badania prowadzone w Katedrze Politologii koncentrują się wokół problematyki politologicznej, przede wszystkim w obszarze stosunków międzynarodowych. Główny akcent położony jest na kwestie rożnych wymiarów integracji europejskiej. Kierunki badań ulegają rozwojowi. Oprócz wyżej wymienionych obszarów badawczych coraz więcej uwagi skupia się na przeobrażeniach ładu globalnego oraz polityce wschodniąej Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem relacji z państwami zakaukaskimi.

Badania prowadzone w Katedrze Politologii mają niezwykle istotne znaczenie w wyjaśnieniu zjawisk występujących w wymiarze globalnym, regionalnym i w odniesieniu do Polski. Są one odpowiedzią na dynamiczną transformację porządku międzynarodowego, czyli środowiska, w którym funkcjonuje Polska.

W ramach Katedry prowadzone są zajęcia dydaktyczne z zakresu politologii, w tym stosunków międzynarodowych (wykłady, ćwiczenia, proseminaria, seminarium magisterskie i seminarium doktorskie) oraz badania naukowe, których wyniki zostały opublikowane w formie książek i artykułów (w tym w językach obcych).

Na seminarium doktoranckim Prof. Jerzego Rebety powstały prace poświęcone (m. in.) stosunkom Unii Europejskiej z krajami Europy Środkowej i Wschodniej, Rosji z Unią Europejską, geopolityce Ukrainy, bezpieczeństwu europejskiemu.

 

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2008, godz. 09:20 - Wojciech Gizicki