W Katedrze Warsztatu Medialnego i Aksjologii - w perspektywie przede wszystkim telewizyjnej, internetowej, prasowej i filmowej - podejmowane są prace nad warsztatem medialnym (dziennikarskim) oraz problematyką aksjologiczną (głównie związaną z wartościami i oceną dzieła medialnego).

 

W ramach badań nad szeroko rozumianą komunikacją medialną badane są wybrane zagadnienia w zakresie m.in. retoryki dziennikarskiej, sztuki pisania (creative writing), analizy i interpretacji dzieła medialnego, stylistyki i kultury języka, autoprezentacji w telewizji, dramaturgii audiowizualnej oraz współczesnej literatury światowej i polskiej XX wieku. Katedra kładzie szczególny nacisk na łączenie teorii medioznawczej z praktyką.

Autor: Stanisław Dunin-Wilczyński
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2016, godz. 16:25 - Maria Mazurek-Olszowa