Do kompetencji Prorektora ds. kształcenia należy w szczególności:

 

1) nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu kształcenia;

2) nadzór nad tworzeniem planów i programów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Uniwersytecie (I i II stopnia, jednolitych magisterskich, doktoranckich);

3) nadzór nad akredytacją kierunków studiów w Uniwersytecie;

4) koordynacja pozyskiwania, realizacji i rozliczania projektów w obszarze kształcenia, w tym nadzór nad pozyskiwaniem i realizacją międzynarodowych i krajowych projektów dotyczących kształcenia;

5) nadzór nad procesem rekrutacji na studia I i II stopnia, studia jednolite magisterskie, studia podyplomowe oraz kursy dokształcające i szkolenia specjalistyczne;

6) współuczestniczenie w procesie decyzyjnym w zakresie promocji rekrutacji;

7) nadzór nad jakością kształcenia w Uniwersytecie, w tym nad procesem wewnętrznej oceny jakości kształcenia;

8) nadzór nad funkcjonowaniem procesu kształcenia przez całe życie w Uniwersytecie oraz współpraca z Uniwersytetem Trzeciego Wieku;

9) nadzór nad pozyskiwaniem i realizacją międzynarodowych i krajowych projektów dydaktycznych;

10)nadzór nad procesem kształcenia nauczycieli akademickich;

11)nadzór nad organizacją praktyk studenckich;

12)koordynacja międzynarodowych programów edukacyjnych;

13)nadzór nad procesem wymiany międzynarodowej i krajowej pracowników;

14)nadzór nad administracją wydziałową obsługującą proces kształcenia i jednostkami podległymi;

15)inne zadania zlecone przez Rektora.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020, godz. 14:56 - Grzegorz Tutak