Prorektor ds. studentów:

 

1) dba o wychowanie i formowanie studentów i doktorantów w duchu chrześcijańskiego systemu wartości;

2)odpowiada za kontakty międzynarodowe Uniwersytetu oraz koordynuje współpracę Uniwersytetu z zagranicznymi ośrodkami naukowymi

3) koordynuje  i nadzoruje proces wymiany międzynarodowej i krajowej studentów i doktorantów;

4) odpowiada za przygotowanie, modyfikacje i wykonanie regulaminów studiów;

5) odpowiada za współpracę z Duszpasterstwem Akademickim;

6) sprawuje nadzór nad organizacją praktyk studenckich oraz nad działalnością organizacyjną, kulturalną studentów i doktorantów, oraz funkcjonowaniem samorządu studenckiego i doktoranckiego oraz innych organizacji studenckich, w tym studenckim ruchem naukowym w Uniwersytecie, jak również działalnością rzecznika dyscyplinarnego ds. studentów i doktorantów;

7) dba o sprawy socjalno-bytowe studentów i doktorantów, sprawuje nadzór nad procesem przyznawania stypendiów oraz sprawuje nadzór nad domami akademickimi;

8) sprawuje nadzór nad wykorzystaniem funduszu pomocy materialnej;

9) sprawuje nadzór nad działalnością kulturalną Uniwersytetu, w szczególności działalnością teatrów i Chóru Akademickiego;

10) sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem Wydziału Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Studium Praktycznej Nauki języków Obcych;

11) sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem podmiotów zewnętrznych w przestrzeni Uniwersytetu.

 

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2019, godz. 12:55 - Katarzyna Bojko