Do kompetencji Prorektora ds. studentów i doktorantów należy w szczególności:

 

1) dbałość o wychowanie i formowanie studentów i doktorantów w duchu chrześcijańskiego systemu wartości;

2) nadzór nad przygotowaniem, modyfikacją i wykonaniem regulaminu studiów;

3) nadzór nad działalnością organizacyjną, kulturalną studentów i doktorantów oraz funkcjonowaniem samorządu studenckiego i doktoranckiego oraz innych organizacji studenckich;

4) nadzór nad działalnością rzecznika dyscyplinarnego ds. studentów i doktorantów;

5) koordynowanie procesu wymiany międzynarodowej i krajowej studentów i doktorantów;

6) nadzór nad działalnością kulturalną Uniwersytetu;

7) nadzór nad wykorzystaniem funduszu pomocy materialnej, dbałość o sprawy socjalno-bytowe studentów i doktorantów, w tym nadzór nad procesem przyznawania stypendiów oraz nad domami akademickimi;

8) nadzór nad administracją wydziałową obsługującą proces obsługi administracyjnej studentów i jednostkami podległymi;

9) inne zadania zlecone przez Rektora

 

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020, godz. 14:58 - Grzegorz Tutak