1. Do zadań pełnomocnika ds. kontaktów międzynarodowych należy w szczególności:

  • współpraca Uniwersytetu z zagranicznymi ośrodkami;
  • obsługa administracyjna i organizacyjna spraw związanych ze współpracą międzynarodową, w tym z członkostwem Uniwersytetu w organizacjach międzynarodowych;
  • przygotowanie merytoryczne wizyt zagranicznych rektora i prorektorów oraz koordynowanie pobytu oficjalnych delegacji i gości z zagranicy;
  • kreowanie wizerunku Uniwersytetu za granicą przy współpracy z właściwymi jednostkami Uniwersytetu;
  • budowanie procesów obsługi osób z zagranicy przebywających na Uniwersytecie;
  • koordynowanie budowania i działalności jednostek i organizacji reprezentujących i wspierających Uniwersytet za granicą;
  • koordynowanie procesów pozyskiwania i obsługi donacji z zagranicy;
  • dbanie o kontakty międzynarodowe Uniwersytetu.

2. Pełnomocnik, o którym mowa w ust. 1 wykonuje swoje zadania przy pomocy Działu Współpracy z Zagranicą.

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 22.10.2019, godz. 13:22 - Anna Tarnowska-Waszak