Zaliczenie wakacyjnych praktyk objętych programem studiów na IV roku psychologii dla:

- studentów V ROKU studiów niestacjonarnych odbędzie się dnia 3.02.2011 r. od godz. 10.00 wg następującego harmonogramu:

Godzina

Nazwisko

10.00

11.00

15.00

16.00

17.00

18.00

A - D

E – I

K - M

N – P

R – S

T – Z

 

- studentów V ROKU studiów stacjonarnych odbędzie się dnia 4.02.2011 r. od godz. 10.00 wg następującego harmonogramu:

Godzina

Nazwisko

10.00

11.00

12.00

13.00

 

15.00

16.00

17.00

A - D

E – G

H - K

L - M

 

N – P

R – S

T – Z

 

Na zaliczenie proszę przynieść komplet dokumentów:

  • Wypełniony Dziennik Praktyk z uzupełnionymi podpisami i pieczątkami

  • Zaświadczenie o odbyciu praktyk

  • Opinię

 

/-/ dr Dagmara Musiał

Autor: Łukasz Cięgotura
Ostatnia aktualizacja: 14.01.2011, godz. 15:22 - Łukasz Cięgotura