Jak zapisać następujący tytuł:">>cały świat nie pomieściłby ksiąg<<. Staropolskie opowieści i przekazy apokryficzne". Pierwsza jego część to cytat z "Ewangelii wg św Jana": "Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które, gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by trzeba napisać" (J 21, 25). Wydaje mi się, że chcąc być ścisłym, słowo "cały" powinno się napisać - tak jak w oryginale - małą literą. Jednak rozpoczynanie wypowiedzeń od małej litery kłóci się z polskim zwyczajem ortograficznym. Jak rozwiązać tę sprzeczność?

 

Zazwyczaj przy tego typu wątpliwościach należy się kierować tym, co sugeruje wydawca (w tym wypadku PWN). Cytaty z Biblii i z innych dzieł literackich mogą mieć charakter skrzydlatych słów, zwłaszcza jeśli wchodzą w skład tytułu, więc nie jest konieczne zaznaczanie, że mamy do czynienia z cytatem. Trzeba wtedy zapisać pierwszą część podanego tytułu dużą literą i można opuścić cudzysłów podrzędny: "Cały świat nie pomieściłby ksiąg. Staropolskie opowieści i przekazy apokryficzne".

Można by zapisać ten tytuł również w taki sposób, aby zaznaczyć, że jego pierwsza część jest cytatem, jednak wtedy należałoby konsekwentnie pokazać oba miejsca urwania:">>[...] cały świat nie pomieściłby ksiąg [...]<<. Staropolskie opowieści i przekazy apokryficzne".

Wydaje się jednak, że w wypadku tego tytułu wydawca sugeruje pierwsze rozwiązanie.

Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 11.02.2010, godz. 10:53 - Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn