Szanowni Państwo,

 

Redaguję właśnie książkę, w której dość często powtarza się fraza „numery inwentarzowe”. Autor dla tego określenia zastosował skrót „nr. inw.”

Wg zasad SO PWN skrót l.mn. wyrazu „numery” powinien brzmieć: nr nr lub nry. Przyznam szczerze, że nigdy nie spotkałam takiego zapisu. Szukałam ich wystąpień w różnych książkach PWN-u, ale zwykle wyraz numery w l.mn. nie był skracany. Rozwinięcie go w książce, nad którą pracuję, jest niemożliwe.

Zapisy typu nr nr, ss. czy nry wydają mi się mało ekonomiczne i nie do końca czytelne. Czy nie ma odstępstwa od reguły SO? Czy muszę koniecznie poprawiać skrót nr. inw., który wydaje się zupełnie zrozumiały, czytelny i ekonomiczny?

Zgłębiam właśnie zasady stosowania skrótów podwójnych i nie do końca mam pewność, czy są one konsekwentnie stosowane chociażby przez Wydawnictwo PWN. Np. w książce A. Wolańskiego „Edycja tekstów” nigdzie nie stosuje się skrótu ss. na określenie „strony” (l.mn.), choć zgodnie z zasadami SO powinno się tak pisać. Czy w takim przypadku powinno się również pisać: zz. 3, 4, 5 na określenie kolejnych zeszytów czasopisma?

 

 

Zapis nr. jako określenie liczby mnogiej nie jest odstępstwem od reguły, lecz zapisem poprawnym (kropka jest konieczna, bo ostatnia litera skrótu nie jest ostatnią literą wyrazu w l.mn). Według Wielkiego słownika poprawnej polszczyzny PWN skróty odnoszące się do nazw występujących w liczbie mnogiej w przypadku skrótów wieloliterowych zapisujemy przez podwojenie całego skrótu, bez przecinka pomiędzy nimi - nr nr. Słownik dopuszcza jednak także zapis z kropką po skrócie (czyli nr.), która normalnie nie występuje w liczbie pojedynczej. Opcjonalny dopuszczalny zapis to nry (tu już bez kropki, ponieważ do skrótu jest włączona ostatania litera wyrazu).

 

Co do podwojonego skrótu ss., to rzeczywiście w praktyce redaktorskiej nie jest on często stosowany, mimo zaleceń wydawnictw poprawnościowych. Występujące w publikacjach oznaczenie s. - niezależnie czy sygnuje liczbę pojedynczą czy mnogą - jest czytelne, ekonomiczne i nikogo (raczej) nie razi.

Natomiast skrótu zz. nie stosuje się dla mnogiego oznaczenia zeszytów czasopism - słowniki skrótów (J. Podracki, Słownik skrótów i skrótowców, Warszawa 1999; P. Müldner-Nieckowski, Wielki slownik skrótów i skrótowców, Wrocław 2007) podają, że właściwym jego rozwinięciem jest 'za zgodność' lub  'za zwrotem'.

 

Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2012, godz. 10:58 - Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn