Instrukcje dla autorów

 

Redakcja Roczników Ekonomii i Zarządzania uprzejmie informuje, iż w ramach dbałości o rzetelność naukową artykułów publikowanych w naszym czasopiśmie zwracana będzie szczególna uwaga na kontrolę opracowań pod kątem występowania praktyk typu „ghostwriting” oraz „guest authorship

 

Wszelkie stwierdzone przypadki występowania tego typu praktyk będą demaskowane oraz zgłaszane do odpowiednich podmiotów instytucjonalnych (w tym instytucji zatrudniających autorów).

 

Główną odpowiedzialność za rzetelność przesyłanych opracowań ponosi autor zgłaszający manuskrypt. W związku z tym uprzejmie prosimy takie osoby o wypełnienie zamieszczonego oświadczenia o wkładzie współautorów w powstanie publikacji ze szczególnym uwzględnieniem informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowywaniu artykule.

Autor: Monika Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 11.07.2015, godz. 13:12 - Grzegorz Zasuwa