W związku z ogólnopolskim Tygodniem Mediacji (17-22.10.2016 r.)
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli
wraz z Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu
oraz Komendą Miejską Policji w Tarnobrzegu
i Komendą Powiatową Policji w Stalowej Woli


zapraszają na otwarte spotkanie-seminarium,

które zgodnie z hasłem tegorocznych obchodów:


MASZ PRAWO DO MEDIACJI


ma na celu przybliżenie idei i praktyki mediacji.


Program spotkania 18.10.2016, aula w nowym budynku Inżynierii Materiałowej

Czas: 11-14, prowadzenie: dr Damian Gil (Instytut Prawa i Ekonomii) i dr Anna Kowalska-Różyło (Instytut Pedagogiki) WZPiNoS KUL Stalowa Wola

Przebieg spotkania:

 • uroczyste rozpoczęcie: powitanie Gości przez Dziekana WZPiNoS KUL w Stalowej Woli Prof. dr. hab. Andrzeja Kuczumowa
 • słowo Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Sędziego Roberta Pelewicza – Rola mediacji w sprawach sądowych
 • przedstawienie Koordynatora ds. mediacji Sędzi SO Lidii Ziarko.
 • dr Anna Kowalska-Różyło – Istota mediacji – komunikacja zaspakajająca potrzeby
 • dr Damian Gil – Mediacja w różnych gałęziach prawa – krótka charakterystyka
 • wystąpienia przedstawicieli instytucji mediacyjnych:
  • Polskie Centrum Mediacji Oddział II w Stalowej Woli
  • Karpackie Centrum Mediacji
 • wystąpienia przedstawicieli policji:
  • Komenda Miejska Policji w Tarnobrzegu
  • Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli
 • pokaz: symulacja mediacji w wykonaniu studentów prawa z Koła Naukowego pod opieką dr. Damiana Gila
 • dyskusja, możliwość spotkania zaproszonych gości z mediami – celem jest jak najszersze i jak najbardziej rzetelne poinformowanie lokalnego społeczeństwa:
  • czym jest mediacja
  • gdzie szukać dobrych mediatorów
  • czym jest mediacja pozasądowa
  • dlaczego mediacja może pomóc w sprawach sądowych
  • jak mediacja może pomóc zarówno pokrzywdzonemu jak i sprawcy w zdarzeniach, w których interweniuje policja.

W ramach Tygodnia Mediacji zapraszamy także na otwarte zajęcia na WZPiNoS KUL w Stalowej Woli w ramach przedmiotów kursowych na kierunkach pedagogika i prawo:

 

poniedziałek, 17.10.2016
Dr Magdalena Łuka „Mediacje a rozwiązywanie konfliktów w rodzinie”
godz.11:40-13:15, s. 001IM

 

wtorek 18.10.2016

Dr Damian Gil „Postępowania  mediacyjne”

godz. 08,20 – 09,05 001IM
wtorek 18.10.2016


Dr Anna Kowalska-Różyło „Komunikacja mediacyjna w praktyce dydaktycznej i społecznej”

godz. 15:00 – 15.45 s. 114 OK.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

Mediacja to obecnie najdogodniejsza forma alternatywnego rozwiązania sporu

 • przy wsparciu osoby trzeciej (mediatora)
 • bezstronnej wobec stron
 • neutralnej wobec przedmiotu konfliktu
 • przy zachowaniu zasad poufności.

Najszybsza, najtańsza i respektująca potrzeby obu stron konfliktu.

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 18.10.2016, godz. 17:23 - Rafał Podleśny