Ośrodek Rozwoju Edukacji, beneficjent projektu systemowego "Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym", zaprasza do udziału w II edycji konferencji regionalnych mających na celu upowszechnienie rezultatów projektu, poszerzenie wiedzy i umiejętności uczestników w obszarze organizacji kształcenia uczniów zdolnych w kontekście budowania systemowych rozwiązań dla uczniów uzdolnionych, a także zainspirowanie do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

Tematem konferencji w Szczecinie, Rzeszowie oraz Białymstoku będą metody pracy szkoły z uczniem zdolnym – wspieranie i rozwijanie uzdolnień matematyczno-przyrodniczych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji dyrektorów i wicedyrektorów szkół, nauczycieli - szczególnie tych pracujących z uczniami zdolnymi, wykładowców akademickich, studentów , przedstawicieli ośrodków doskonalenia nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedstawicieli organów prowadzących szkoły i kuratoriów oświaty, a także przedstawicieli rad rodziców.

Konferencje odbędą się w następujących terminach:

Rzeszów: 3 października 2013 r.
Białystok: 7 października 2013 r.
Szczecin: 30 października 2013 r.


Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w konferencji, bardzo prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji:
http://www.rekrutacja.ore.edu.pl/ - zakładka: Metody pracy szkoły z uczniem zdolnym – wspieranie i rozwijanie uzdolnień matematyczno-przyrodniczych.

Udział w konferencji jest bezpłatny.


Dodatkowych informacji w sprawie konferencji udzielają:

Anna Dotka: anna.dotka@ore.edu.pl
Katarzyna Stępniak: katarzyna.stepniak@ore.edu.pl

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2013, godz. 17:47 - Rafał Podleśny