Razem możemy więcej!

 

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw realizuje projekt "Razem Możemy Więcej"  Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy,  działanie 1.4 Młodzież solidarna w działaniu.

Projekt skierowany jest do młodych ludzi w wieku 15-29, którzy pragną podnieść swoje kompetencje społeczne oraz zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe. W grupie docelowej znajdują się także osoby znajdujące się na 2 ostatnich latach danego etapu nauki oraz osoby niepełnosprawne.  

 

Działania projektu zakładają tygodniowy warsztat dla młodzieży, w wymiarze 40 godzin (5 dni*8 godzin), mający na celu podniesienie ich kompetencji społecznych. Dzięki temu działaniu uczestnicy projektu nabędą kompetencje osobowe, interpersonalne oraz międzykulturowe. W trakcie tego działania młodzież opracuje mikro projekty, których realizacja zaplanowana jest w organizacjach na rzecz dobra publicznego. Z tego powodu zaangażują się oni w pracę organizacji pozarządowych przez okres 9 miesięcy. Uczestnicy projektu będą mieli okazję spędzić 10 godzin miesięcznie w takiej organizacji i rozwijać swoje kompetencje społeczne. Takie zobowiązanie pomoże im nabyć umiejętności, które będą mogli wykorzystać wchodząc na rynek pracy.

 

By zakwalifikować się do projektu uczestnik musi wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przejść przez poniżą ścieżkę:

 

Działania w projekcie:

  • warsztat kompetencji społecznych „Razem możemy więcej”,
  • konkurs na najlepszy mikroprojekt opracowywany przez UP w trakcie warsztatów,
  • działalność młodzieży w grupach 5 osobowych w organizacjach pozarządowych (9 miesięcy po 10 godzin w miesiącu).

 

W trakcie realizacji ostatniego działania uczestnicy otrzymują wsparcie motywacyjne w postaci okresowych spotkań z trenerem/psychologiem (6 spotkań grupowych - 5 osób).

 

Projekt nie zakłada korzyści finansowych dla żadnej ze stron. Młodzież w nim uczestnicząca otrzyma certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu oraz zaświadczenie o pracy odbytej w danej organizacji pozarządowej.

 

Osoba do kontaktu:

Olga Czapla

e-mail: o.czapla@eds-fundacja.pl

tel. +48 507 112 228

 

 

Autor: Dorota Maj
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2019, godz. 10:41 - Dorota Maj