STUDENCI INFORMATYKI I i II STOPNIA

 

Zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety dotyczącej znajomości i postrzegania lubelskiej branży IT. Badanie jest realizowane przez Instytut Socjologii UMCS w ścisłej współpracy z Wydziałem Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin oraz wybranymi firmami informatycznymi z Lublina, w ramach programu Lubelska Wyżyna IT. Ankieta ma na celu sprawdzenie stopnia znajomości firm z branży IT w Lublinie i poznanie opinii na ich temat wśród studentów informatyki lubelskich uczelni. Badanie dostarczy także informacji na temat motywacji studentów do wyboru studiów informatycznych w Lublinie, ich aktywności zawodowej oraz oczekiwań wobec przyszłych pracodawców z branży IT. Poza aspektem badawczym ankieta niesie za sobą dodatkowo wartość edukacyjną, przyczyniając się do wzbogacenia wiedzy studentów odnośnie potencjału lubelskiej branży IT oraz możliwości rozwoju osobistego.

 

Ankieta jest dostępna pod linkiem: www.ankieta.lwit.lublin.eu

Autor: Anna Położyńska
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2019, godz. 14:35 - Anna Położyńska