Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

w Stalowej Woli

oraz

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim

zapraszają

na Konferencję Naukową

 

Przemoc w rodzinie, szkole i miejscu pracy

w ujęciu interdyscyplinarnym.

 

15 października 2010 roku

Janów Lubelski

Hotel DUO

 

Program konferencji:

8.45 - 9.00 – Rejestracja uczestników konferencji.

9.00 – 9.20 - Uroczyste otwarcie konferencji. Powitanie gości. Wprowadzenie w problematykę konferencji (Mgr Anna Śmit Dyrektor PCPR w Janowie Lubelskim, Dr Justyna Maciaszek WZNoS KUL)

Prof. Dr hab. Włodzimierz Dłubacz (WZNoS KUL) – Przemoc w perspektywie filozoficznej

9.20 – 10.20 Obrady plenarne

Dr Paweł Bucoń (WZPiNoG KUL) – Prawnokarny zakres pojęcia przemocy w rodzinie - wybrane aspekty

Dr Filip Ciepły (WZPiNoG KUL) - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Zmiany prawne

10.15 - 10.30 – Przerwa kawowa

10.30 - 12.00 – Obrady plenarne

Dr Joanna Hałaj (Uniwersytet Rzeszowski) – Mobbing w miejscu pracy: negatywne skutki i konsekwencje

Dr Anna Witkowska-Paleń (WZNoS KUL) – Przemoc w środowisku szkolnym

Dr Justyna Maciaszek (WZNoS KUL) –Proces wiktymizacji a przemoc w rodzinie

12.00 - 12.30 - Przerwa na obiad

12.30 - 13.30 – Obrady plenarne

Dr Justyna Kula-Lic (WZNoS KUL, Szpital Psychiatryczny w Leżajsku) – Psychologiczne aspekty pomocy ofiarom przemocy

Dr Beata Janeczko (WZNoS KUL, Świetlica Środowiskowa PROMYK w Gorzycach) – Portret dziecka krzywdzonego Perspektywy ochrony oraz metody pracy terapeutycznej

13.30 – 14.00 Podsumowanie konferencji

 

Komitet organizacyjny:

Dr Justyna Maciaszek (WZNoS KUL)

Mgr Anna Śmit (PCPR Janów Lubelski)

 

Autor: Mirosław Rewera
Ostatnia aktualizacja: 21.09.2010, godz. 14:57 - Mirosław Rewera