Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów

oraz Specjalizacja Teologii Praktycznej KUL

zapraszają na Międzynarodowe Sympozjum Naukowe

pt. Preewangelizacja jako wyzwanie dla Kościoła

Porszewice koło Łodzi, 5-6 maja 2014 r.

 

Program sympozjum

Autor: Marek Fiałkowski
Ostatnia aktualizacja: 02.04.2014, godz. 17:58 - Marek Fiałkowski