pl_us

Przestrzeń do spotkania ludzi biznesu, nauki i kultury z Polski i USA, wymiana doświadczeń i omówienie możliwości podjęcia wspólnego działania to główny cel Polsko-Amerykańskiego Kongresu „100 lat wspólnego dziedzictwa”, który odbędzie się w Lublinie w dniach 11-12 października 2018 r. Kongres wpisuje się w jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i nawiązania w roku 1919 stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a USA. Jest organizowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i Lubelski Urząd Wojewódzki. Jednym ze współorganizatorów jest Szkoła Języka i Kultury Polskiej KUL. 

ZOBACZ PROGRAM!
wersja polska

wersja angielska

strona kongresu: http://www.polska-ameryka.pl/ 
-------------------------------------------------------------

The space open for the meetings of representatives of business, science and culture, exchange of experiences and discussing new ways of undertaking common activities are the main aims of the Polish-American Congress "100 years of common heritage" that will be organized on 11-12 October  2018 (open activities). The Congress is organized by the John Paul II Catholic University of Lublin and Lubelskie Province Governor’s Office in Lublin on the occasion of the 100th anniversary of Poland’s regaining independence as well as establishing diplomatic relations with the United States in 1919. The Congress takes place at the John Paul II Catholic University of Lublin, which also celebrates its 100th anniversary this year. The event is co-organized by The School of Polish Language and Culture KUL. 

CHECK OUT OUR PROGRAM!
Polish version

English version

our website: http://www.polska-ameryka.pl/?lang=en