Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
oraz Koło Naukowe Studentów Biotechnologii KUL

zapraszają do udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej KRIMED

"Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej",

która odbędzie się w dniu 22 listopada 2019 r.

w budynku Instytutu Nauk Biologicznych KUL (ul. Konstantynów 1 "i")
 
 
Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje w swej tematyce szeroki zakres różnorodnych sposobów badań, zarówno instrumentalnych, zajmujących się charakteryzowaniem materiałów związanych z przestępstwami, co wchodzi w zakres chemii, biologii i genetyki sądowej, analizy molekularnych śladów biologicznych, mechanoskopii, balistyki, czy daktyloskopii, jak również dotyczących aspektów psychologicznych i prawnych popełnianych czynów, będących przedmiotem prawa karnego, polityki penitencjarnej, psychologii sądowej i psychologii osobowości.

 

Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresem: www.krimed.pl

Zapraszamy do udziału w Konferencji

Komitet Organizacyjny

 

Autor: Iwona Wysk
Ostatnia aktualizacja: 07.11.2019, godz. 11:48 - Iwona Wysk