Zarządzenie Nr 1/19 Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie sprawozdawczości pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Zarządzenie pdf_small

 

Do pobrania: Załącznik_nr_1.doc

 


 

Zarządzenie Nr 2/19 Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu hospitacji zajęć dydaktycznych prowadzonych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Zarządzenie pdf_small

 

Do pobrania: Regulamin.pdf

 

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 12.03.2019, godz. 19:44 - Magdalena Sawa