img_2569a_1327_120

 

 

 

   dr Maciej Munnich (munnich@kul.pl)

   Opiekun Koła

 

 

 

 

 

 

 

Członkowie Koła:

 

 

przewodniczący Koła: Aleksandra Krauze (o.krauze@wp.pl)

 

wiceprzewodniczący Koła: Mariola Sobolewska

 

osoba wspomagająca wiceprzewodniczącego Koła: Bartek Proc

 

sekretarz Koła: Krzysztof Mogielnicki

 

skarbnik Koła: Paweł Piotrowski
 

Jerzy Gwiazda

Monika Juchniewicz

Ignacy Oboz

Teresa Kmieć

Arkadiusz Kołodziej

Dorota Marciniuk

Ewelina Polańska

Sylwia Wilczewska

Autor: Aleksandra Krauze
Ostatnia aktualizacja: 04.11.2011, godz. 19:57 - Aleksandra Krauze-Kołodziej