Kurator Koło Studentów Socjologii KUL:

Dr Tomasz Peciakowski

 

Prezes KSS KUL: Ewa Sotowska

e-mail: ewa.sotowska@gmail.com

Vice-prezes KSS KUL: Jan Piotr Zieliński

e-mail: j.ziel@op.pl

Sekretarz KSS KUL: Agata Myśliwiecka

e-mail: amysliwiecka1@gmail.com

Skarbnik KSS KUL: Krystian Szajewski

 e-mail: kryspin93@gmail.com

Autor: Krystian Szajewski
Ostatnia aktualizacja: 01.12.2018, godz. 14:30 - Krystian Szajewski