Zarządzenie nr 3/2020 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
z dnia 8 czerwca 2020 r.
w sprawie wyznaczenia terminu wyborów dziekana

 

tutaj

Autor: Joanna Wiatr
Ostatnia aktualizacja: 08.06.2020, godz. 14:51 - Joanna Wiatr