Uprasza się o zapoznanie z Zarządzeniem Dziekana WNS z dnia 8 czerwca 2020 r. ws. zwołania Zgromadzenia Wydziałowego w celu wyboru Dziekana WNS.

 

 

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 08.06.2020, godz. 10:04 - Maria Mazurek-Olszowa