Zasady dyplomowania na Uczelni - zmiana z dnia 19.04.2018 r.

 

Instytut Nauk Biologicznych

Zasady dyplomowania na studiach I i II stopnia

- Załącznik 1

- Załącznik 1a

- Zalącznik 2 

- Załącznik 3 (pdf)

 

 

Informacje dla studentów składających prace dyplomowe w roku akademickim 2018/2019

 

Jak złożyć pracę dyplomową w wersji elektronicznej na platformie e-kul - instrukcja dla studenta: https://e.kul.pl/moodle/mod/wiki/view.php?pageid=2136

 

 

Zarządzenie w sprawie zasad polityki antyplagiatowej z dn. 15 stycznia 2019 r.

 

 

Recenzja

Recenzja musi mieć formę WYDRUKU KOMPUTEROWEGO PODPISANEGO WŁASNORĘCZNIE przez recenzującego pracę (wydruk dwustronny)

 

Druk recenzji pracy dyplomowej - od 2018 r.

 

Autor: Daniel Klich
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2019, godz. 15:27 - Iwona Wysk