Począwszy od egzaminacyjnej sesji letniej roku akademickiego 2012/2013, w IFR KUL obowiązywać będą przedstawione poniżej zasady dotyczące organizacji i przebiegu oraz wymagań programowych egzaminów pisemnych i ustnych z tzw. Praktycznej Nauki Języka (PNJ) – odpowiednio: francuskiego (wszyscy studenci) / włoskiego (zgodnie z wybranym profilem) / hiszpańskiego (zgodnie z wybranym profilem).

 

Regulamin egzaminów PNJ-F-W-H.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2019, godz. 21:16 - Edyta Kociubińska